فرصت های شغلی را بیاموزید

  1. خانه
  2. کارفرمایان
  3. عنوان کارفرما اینجا
image description
  • به اشتراک گذاری شغل

معرفی

ارائه خدمات بیمه ای با کیفیت به آحاد مردم در سراسر کشور ارائه طرح های جدید بیمه ای بر اساس شناخت نیازهای متنوع بخش های مختلف جامعه رعایت حقوق کلیه ذینفعان استفاده از خدمات تجارت الکترونیک به منظور ارتقا سطح رضایت مندی مشتریان و انجام مسئولیت اجتماعی

مشاغل باز

موقعیت های ما

بجنورد

خراسان شمالی / بجنورد